Drepturile copilului in Uniunea Europeana (UE) contribui la protectia drepturilor copiilor in sala de judecata? Cum ne putem asigura ca hotararile pronuntate in cauzele transfrontaliere de custodie sunt executate in cel mai scurt timp posibil? Si cum putem preveni hartuirea copiilor pe internet? Comisia Europeana prezinta astazi o agenda a UE in vederea consolidarii drepturilor copilului, prin intermediul aplicarii principiilor consacrate in Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Agenda cuprinde o serie de masuri concrete prin care UE poate conferi valoare adaugata politicilor in materie de bunastare si siguranta a copiilor, printre care promovarea justitiei in interesul copilului, o mai buna informare a copiilor cu privire la drepturile acestora, precum si sporirea gradului de securitate pe internet in ceea ce priveste copiii.

Agenda UE din aceasta saptamana prezinta 11 actiuni pe care Comisia le va pune in aplicare in urmatorii ani. Initiativa are ca scop reafirmarea angajamentului ferm al institutiilor UE si al statelor membre fata de promovarea, protejarea si respectarea drepturilor copilului in cadrul tuturor politicilor relevante ale UE si materializarea acestui angajament in rezultate concrete. Pe viitor, politicile UE cu un impact direct sau indirect asupra copiilor ar trebui concepute, puse in aplicare si monitorizate tinand seama de principiul interesului superior al copiilor.

Copiii se pot confrunta cu obstacole importante atunci cand sunt implicati in proceduri judiciare. In cazul in care sistemele judiciare nu sunt adaptate, drepturile acestora risca sa fie chiar incalcate. Mai mult, copiii deosebit de vulnerabili – crescuti in saracie, expusi excluziunii sociale sau suferind de un handicap – necesita o protectie speciala. Comisia va acorda o atentie deosebita copiilor in cadrul unei propuneri privind protejarea victimelor criminalitatii, prin prevederea unor garantii pentru copiii suspectati de comiterea unei infractiuni si prin revizuirea normelor aplicabile in cauzele transfrontaliere de custodie.

Comisia va proteja in mod activ copiii si le va oferi mijloacele de a utiliza in siguranta tehnologiile online, prin combaterea hartuirii pe internet, a manipularii psihologice, a expunerii la materiale daunatoare si la alte experiente dezagreabile legate de utilizarea acestor tehnologii. Pentru sensibilizarea copiilor si promovarea cetateniei active in randul acestora, Comisia va crea un punct unic de acces pentru copii pe portalul EUROPA, cu informatii usor de accesat cu privire la drepturile copilului si la politicile UE.


Actiunile Comisiei in ceea ce priveste drepturile copilului se inscriu in eforturile acesteia de punere in aplicare a Cartei drepturilor fundamentale, care este obligatorie din punct de vedere juridic pentru institutiile UE atunci cand propun legislatie, precum si pentru statele membre atunci cand pun in aplicare dreptul UE. In octombrie 2010, Comisia a adoptat o strategie pentru punerea in aplicare eficace a dispozitiilor cartei. Luna viitoare, aceasta va publica primul raport anual privind drepturile fundamentale, care va evalua, de asemenea, progresele inregistrate in aplicarea drepturilor copilului.

Tratatul de la Lisabona prevede obligatia UE de a promova protectia drepturilor copilului. Drepturile copilului fac parte, de asemenea, din drepturile fundamentale pe care UE s-a angajat sa le respecte in conformitate cu articolul 24 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. In plus, toate cele 27 de state membre ale UE au ratificat Conventia Organizatiei Natiunilor Unite privind Drepturile Copilului.
Strategia Europa 2020 si planul de actiune al Comisiei pentru punerea in aplicare a Programului de la Stockholm prezinta o viziune pentru secolul XXI a unei Europe in care copiii de astazi vor beneficia de o mai buna educatie, de acces la serviciile si resursele de care au nevoie pentru a se dezvolta, precum si de o protectie solida a drepturile lor.
Reactions:

Trimiteți un comentariu

 
Top